Mata baru yang telah dianugerahkan sebagai "2016 bintang masa hadapan"Mata baru menyediakan institusi-institusi perubatan dengan penyelesaian digital kamera mudah alih fundus, tanpa wayar HD pembedahan video permohonan, medicAl informatizationpenyelesaiandan lain-lain.


Denganhasil sebanyak 164 juta yuan, keuntungan bersih sebanyak lebih daripada 40 juta yuanin 2015, baru mata telah dianugerahkan sebagai "Masa depan Star pada 2016" pada NEEQ masa DEPAN STAR BILLBOARD 2016.